Portfolio > 2012

Balloon
Balloon
cone 6 stoneware, underglaze and glazes
2012